Logotyp på Energiklok AB

Handlingsplan - en bra start!

Vill ni energieffektivisera er fastighet och få hjälp att arbeta mer systematiskt och målstyrt? Kanske ni är intresserad av solceller men vet inte om det är det första ni egentligen borde göra?


Vill ni ha kalkyler och jämföra vad olika energiåtgärder innebär? Då kan vi hjälpa er!


I en Handlingsplan med oss så besiktar och utreder vi fastigheten så ni får en omfattande bild av vilka åtgärder som är lämpliga, hur de kan paketeras och med vilken ordningsföljd de bör genomföras. Ni får lönsamhetskalkyler och annan information kring åtgärdsförslagen. 

Bild på en handlingsplan för att spara energi tillsammans med Energiklok AB.
Bild där kunden står i fokus när energisparåtgärder ska prioriteras tillsammans med Energiklok AB.

En plan och ett beslutsunderlag


Som färdig produkt får ni ett vägledande dokument anpassad efter era förutsättningar och fastigheten.


Denna kan fungera som en vision mot en mer effektiv och ekonomisk energianvändning som ni eller vi tillsammans kan arbeta vidare efter.


Den kanske till och med innehåller stora komfortförbättringar! 

Förfrågningsunderlag och upphandling

Står ni inför att genomföra VVS och energieffektiviserande underhåll eller investeringar som ni vill veta pris på och jämföra offerter och lösningar? Kanske det är åtgärder i er underhållsplan eller åtgärdsförslag ifrån en Energideklaration eller Handlingsplan som ni vill gå vidare med? 


Då kan vi hjälpa er med att ta fram upphandlingsdokument och skicka ut till entreprenörer för anbud, givetvis lokala i din kommun om det är möjligt och du vill det.


Jobbar ni inte strategiskt med er energianvändning, tryck här.


Finns det behov av fördjupade förstudier och analyser innan upphandling så hjälper vi självklart till med det också.

Bild på upphandlingsdokument eller förfrågningsunderlag med Energiklok AB.
Bild på handskakning när kunden kommer överens med en entreprenör med hjälp av Energiklok AB.

Visning, utvärdering och kontrakt


Vi kan sköta både visningar och all kontakt med företagen som bjuds in under anbudstiden. Vi ser även till att eventuell ändring och tillkommande information under anbudstiden tillhandahålls rättvist till alla.


Självklart hjälper vi även till att utvärdera offerter där vi opartiskt kan genomföra till exempel livscykelkostnadsberäkningar (LCC/TCO) och utvärdera lösningar, produkter samt samla in intyg och utföra kreditupplysning. 


Sist men inte minst kan vi hjälpa till med att ta fram förslag på särskilda kontraktshandlingar vid behov som ni skriver tillsammans med entreprenören.

Beställarens ombud och projektledning

Är det dags att starta igång en energi-entreprenad och ni har redan handlat upp och skrivit kontrakt?

Då kan vi hjälpa er med beställarstöd under entreprenadtiden. 


En entreprenad innebär i regel en hel del händelser som kräver hantering löpande. Från startmöte och byggmöten till nyckel- och tillträdeshantering och beslut om olika ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) med mera. 


Det är bra att vara insatt i vad som gäller i kontraktshandlingar, allmänna bestämmelser etc samt gärna även ha lite erfarenhet och kunskap i fackområdet för att ett projekt ska löpa på smidigt och hanteras korrekt.


Vi kan göra det bekvämare för er som beställare så ni bara behöver engagera er när större beslut eller andra viktiga händelser inträffar. Resten kan ni få återrapporterat och sammanställt.

Bild på när kunden får hjälp under en entreprenad av Energiklok AB.

Energioptimering

Vill ni ha hjälp med att optimera så att era värme- och ventilationsinstallationer blir använda så effektivt som möjligt? Då kan vi hjälpa er!


Har ni befintliga installationer och system eller kanske har ni precis kommit i mål med en entreprenad och vill ha hjälp att optimera nya installationer? 


Optimering av befintliga system kan innebära avsevärda besparingar utan att man behöver byta eller investera en pryl. Det är inte ovanligt med besparingar runt 10% men det kan också handla om om upp emot 20% besparingar när det är riktigt illa. Lägg dessutom till att det kan minska kostnader relaterat till felanmälningar samt öka livslängder på installationer.


En bibehållen optimal drift har en stark koppling till hur händelser i fastigheten hanteras över tid. Kompetens och erfarenhet av fastigheterna samt kontinuitet-strategi är därför viktigt. 


Vi kan skräddarsy hjälp med energioptimering av framförallt styr- och reglersystem, pumpar, fläktar, balansering av flöden och drifttider samt någon form av uppföljning för er.


En noggrann genomgång av alla system och en period av intrimning, uppföljning och dokumentering till driftpersonal, som hanterar den dagliga driften, kan vara välinvesterade pengar. Likaså att man har en samarbetspartner som kan hålla ihop det övergripande och vara stöd till driftpersonal långsiktigt. 

Bild på två energioptimerade kugghjul, Energiklok AB, favicon.

Energideklaration

Har ni lägenheter som hyresrätter, bostadsrätter eller lokaler som hyrs ut? 

Då är det sannolikt att fastigheten omfattas av lagen om energideklaration. Vi kan hjälpa er!


Syftet med energideklarationen är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.


Det är ni som bostadsrättsförening eller fastighetsägare som är ansvarig för att ha en giltig energideklaration.


Energideklarationen måste utföras av en certifierad energiexpert och den är giltig i 10 år. Det klassas som ett lagbrott om du saknar en giltig energideklaration och är förenat med föreläggande och vite om du inte utför den i tid.


Boverket är tillsynsmyndighet och ser till att lagkraven upprätthålls.


I energideklarationen får er fastighet bland annat en energiklass tillsammans med lönsamma åtgärdsförslag lämpliga för byggnaden. Kombinerar ni tillfället med en Handlingsplan så får du betydligt mer underlag för att faktiskt börja arbeta med effektivare och lägre energianvändning till ett kostnadseffektivare pris.


Vill du fördjupa dig mer i om dina fastigheter omfattas av lagen eller vill veta mer om vad en energideklaration innebär så kan du läsa mer på boverket.se eller kontakta oss.


Vill du ha offert?

staplar som visar olika energiklasser i en energideklaration

Registrerat bolagsnamn:

Energiklok Konsultbyrå i Karlstad AB


Organisationsnummer:

559353-2301


Registrerad för:

Moms och F-skatt